องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
95   คน
สถิติทั้งหมด
17484   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

กองช่าง

นายวินัย อุปทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
063-2359797
นายธีรศักดิ์ ภูกัน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
092-9505885,092-8664344
นายศราวุธ พันธ์นา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
084-3922324
นางสาวปานหทัย โกษาแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ธุรการกองช่าง)
095-1681895
นางเจริญรัตน์ สาริกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
081-6676991