องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
40493   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

กองคลัง‏

นางสาวรุ้งตะวัน ตรีไตรศูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวมลิวรรณ วงศบาตร
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
09-1057-9635
นางสาวพรนิภา หนองโยธา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
0894585728
นางสาวพรพรรณ แร่ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
09-3325-0334
นายสิทธิพล แสงชัยศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
09-8964-1088
นางมณฑิรา จันทร์ตื้อ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
08-3560-7124