องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
92   คน
สถิติทั้งหมด
17481   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

สำนักปลัด

นางสาวอรนุช กุละนาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
093-3249305
นางสาวรุ้งตะวัน ตรีไตรศูล
รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบลคอนสวรรค์
087-9633991
นายสุเมธ ชินพร
หัวหน้าสำนักปลัด
091-6890185
นายมนตรี ชมชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
081-9644432
นางสลักจิต พรหมดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
064-9699198
นางสาวกุลยาภรณ์ กมลจิรัสย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
085-4441565
นายรัตนศักดิ์ แสนขวา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
083-2282929
นางสาวภากร พิมพ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
084-9166401
จ่าสิบโท ณัฐวุฒิ ชัยทอง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
061-2374416