องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
40503   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

สมาชิกสภา อบต.

นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
089-5770303
นางดวงใจ คำภูนอก
รองประธานสภา
091-0516589
ว่าง
เลขานุการสภาฯ
นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่1
063-4699282
นางละมัย ทรัพย์สมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่2
089-0406930
นางสังเวียน โยธายุทธ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่3
083-6715289
นายเพลิน แก้วชมพู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่4
081-3210297
นางยุวดี ชนะพล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่5
0997567331
นายวรเชฐน์ สืบพันธุ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่6
065-1196463
นาง วิลัย บุตรเลน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่8
093-7902673