องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
96   คน
สถิติทั้งหมด
17485   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวพัชรินทร์ จันทรสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-3951987
ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวปานหทัย โกษาแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
095-1681895