องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
40493   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
นางสาวรุ้งตะวัน ตรีไตรศูล
รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบลคอนสวรรค์
087-9633991
นายสุเมธ ชินพร
หัวหน้าสำนักปลัด
091-6890185
นางสาวลภัสรดา วงศ์ประทุม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
080-3325756
นายวินัย อุปทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
063-2359797
นางสาวพัชรินทร์ จันทรสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-3951987