องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
40503   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกร (เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ลงข่าว: 02/11/2566    20   31

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกร (เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  ส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพ ประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น