องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Khon Sawan Subdistrict Administrative Organization
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
100   คน
สถิติทั้งหมด
60063   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

ลงข่าว: 13/03/2566    8   419

นายรัตนศักดิ์ แสนขวา นักวิชาการสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพัชรรินทร์ จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออกให้บริการช่วยเหลือประสานในการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ