องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Khon Sawan Subdistrict Administrative Organization
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
181   คน
สถิติทั้งหมด
45791   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566 

ลงข่าว: 10/03/2566    18   158