องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Khon Sawan Subdistrict Administrative Organization
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
205   คน
สถิติทั้งหมด
49388   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    14.3M
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ \"ลดการใช้\" ภาชนะที่ทำจาก \"โฟม\"    2.82M
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร    168.84k
แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร    212.39k
แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    92.39k
แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร    66.58k
แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง    58.78k
แบบ ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร    158.44k
แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร    83.15k
แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต    142.61k
แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร    212.39k
แบบ ขถด.1 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน    73.16k
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย    70.82k


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1