องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
40502   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘    269.83k
โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร    14.24M
ธรรมนูญสุขภาพตำบล สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน ฉบับที่1 พ.ศ.2558    149.6k
ไขข้อข้องใจจัดเขตปลอดบุหรี่เขตสูบบุหรี่อย่างไรให้ถูกกฏหมาย    6.44M
ภาพกิจกรรมเยาวชนร่วมใจ ใส่ใจพื้นที่สีเขียว    1.05M
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ    88.82k
แผ่นพับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    2.19M
แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ    1.79M
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายงานรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปี2565    4.09M
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบ 67    1.01M
ประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบ 66    1.01M
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 66    1.03M
ประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบ 65    3.44M
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบ 65    1.04M
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    1.75M
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    1.71M
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลคอนสวรรค์    172k
ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    6.28M
ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    3.44M
ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    9.95M


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2