องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
98   คน
สถิติทั้งหมด
17487   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    6.28M
ประกาศรายชื่อผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    3.44M
ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    9.95M
คำขอข้อมูลข่าวสาร    56.26k
คำร้องทั่วไป    54.78k
แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร    212.39k
แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    92.39k
แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร    66.58k
แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง    58.78k
แบบ ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร    158.44k
แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร    83.15k
แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต    142.61k
แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร    212.39k
แบบ ขถด.1 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน    73.16k
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย    70.82k


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1